REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare  a evenimentului

TRAIL THE DERR AUTUMN 2019 LEORDOAIA CĂLĂRAȘI

 

 

I. Scopul şi obiectivele

1. Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului:

-       angrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a exerciţiului fizic;

-       promovarea modului sănătos de viaţă;

-       angrenarea tinerilor în practicarea sportului cu motoare;

2. Promovarea, dezvoltarea și popularizarea sportului cu motoare/ATV(ALL-TERRAIN-VEHICLE și SSV(SIDE by SIDE):

-       perfecţionarea măiestriei sportive;

-       obţinerea experienţei competiţionale;

-         dezvoltarea abilităților de a conduce ATV-ul și SSV-ul ;

-         extinderea comunității amatorilor de ATV și SSV;

-       promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională;

-         promovarea și dezvoltarea turismului rural;

-         consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul sportului  cu motoare la nivel national și international 

II. Perioada şi locul de desfăşurare

-       r-l Călărași, localitatea Leordoaia, Codrii Moldovei;

-       Perioada 25 octombrie 2019- 27 octombrie 2019.

III. Participanţii la eveniment  şi condiţii de participare

3.1. La competiţia din cadrul Evenimentului  vor participa  amatorii și deținătorii de motoare ATV și SSV de pe întreg teritoriul Republicii Moldova precum și invitați de peste hotarele Republicii Moldova.

3.2. Concursul este clasificat în două categorii:

-Categoria –Adventure(ATV, SSV)

-Categoria-Extrem(ATV, SSV)

 

3.3. Pentru a fi admiși la curse participanții vor   fi examinați medical   și vor prezenta următoarele:

- Cererea, care se completează înainte de începutul competiţiei şi trebuie să fie însoţită de către controlul medical şi tehnic;

- Acordul autentificat notarial al ambelor părinți pentru participanții minori;

- Asigurarea medicală care va fi eliberată de către organizatori

 Organizatorul evenimentului nu poartă răspundere civilă pentru daunele/pagubele aduse participanților la eveniment, fiecare participant este obligat să dețină o asigurare de răspundere civilă auto, în cazul în care acesta no deține își asumă pe propria răspundere toate pagubele/daunele care  pot surveni atît tehnicii acestuia cît și tehnicii altor participanți la eveniment.

 

IV. Organizatorii Evenimentului

-       Organizarea Evenimentului TRAIL THE DEER AUTUMN 2019  se organizează sub egida  A.O. ”Clubul Sportiv TRAIL THE DEER”, cu suportul:

V. Condiţiile de înscrieri

-       Cererile de participare urmează a fi depuse online pe situl www.trail-the-deer.com , iar pentru achitarea taxei de participare și cazare participanții  urmează să se prezinte la sediul companiei MOTOLAND, adresa mun. Chișinău, str. Pietrăriei, 3 A, persoana de contact – Spector Alexandr, tel.: 079923304.

VI. Condiţii de desfăşurare a competiției

4.1. CURSA este organizată în  2 categorii:

Categoria I  -ADVENTURE

Categoria Adventure este  destinată pentru toți participanții de la amatori la profesioniști.  Pentru a te înscrie la această categorie este necesar să ai abilități de orientare și citire a hărților de pe GPS. Fiecarui  participant  îi va fi montată o aplicație GPS pe ATV, și-n  telefonul mobil care să permită citirea și orientarea participantului pe traseul marcat. 

Categoria Adventure va fi organizată pe un traseu marcat cu Chekpoint-uri și GPS. Această categorie este destinată participanților începători pentru a beneficia de o experiență unică în conducerea ATV-lui pe un traseu mai lung cu efectuarea popasurilor și descoperirea locurilor frumoase din Codrii Moldovei. În această categorie vor fi admiși piloții cu pasageri.

 

Categoria II- EXTREM

Categoria Extrem  reprezintă o cursă însoțită de adrenalină și emoții , un pic mai ”CRAZY”,  destinată participanților mai experimentați.   

Traseul este mai  dificil,  trebuie     ai abilitatea de a conduce și manevra ATV cu o viteză mare pentru a obține un timp cît mai bun. 

Categoria EXTREM va fi organizată pe un traseu de 60-80 km  cu orientare GPS și Chekpoint-uri.

În categoria EXTREM vor fi admiși doar piloți fără a fi insoțiți de pasageri.

 

Etapa  -TRIAL

Etapa Trial este concepută pentru parcurgerea unui traseu cu diferite obstacole atît naturale cît și artificiale care vor fi create de către organizatorii evenimentului.

4. 2. Regulile obligatorii în timpul participării :

-pilotul și pasagerul  să fie complet echipat cu echipament de protecție;

-acordarea ajutorului pentru participanții accidentați  sau aflați în dificultate pe traseu;

-verificarea stării de sănătate atît a participanților cît și pasagerilor înainte de începerea cursei ;

- echiparea și verificarea tehnică amănunțită a tehnicii;

- echiparea tehnicii cu GPS(suport din partea organizatorilor) și dotarea telefonului mobil cu GPS.

 

V. Modalitatea de acordare a punctajului  și clasificarea cîștigătorilor

5.1. Determinarea participantului cîștigător se va face în felul următor:

-       Înregistrarea timpului cel mai bun și marcarea tuturor checkpoint-urilor pentru ambele clase.

-       Pentru participanții care nu vor marca toate checkpoint-urile vor fi penalizați prin sumare la timpul înregistrat a unui timp sumplimentar.

VI. Condiţii de premiere

6.1. Participanții clasaţi pe locurile I-III vor fi premiaţi cu cupe  și cadouri din partea organizatorilor și partenirilor  în fiecare clasă a concursului. (locurile I-III).

VII.Jurizarea și membrii juriului

7.1. Juriul  va fi compus din membrii organizatorilor care vor acționa cu diligență și professionalism pentru a desemna participanții cei mai buni.